Skip to content

Акт дозвіл на проведення занять в майстерні

Скачать акт дозвіл на проведення занять в майстерні PDF

Основные порталы, построенные редакторами.

АКТ-ДОЗВІЛ на проведення занять у навчальній майстерні. Ми, ті що нище підписалися, склали даний акт в тому, що: У навчальній майстерні місця для учнів обладнані та відповідають нормам з охорони праці, правилам безпеки, виробничій санітарії та віковим особливостям учнів.

У навчальній майстерні наявні інструкції з охорони праці для кабінету, які оформлені відповідно до вимог нормативних актів. РІК РВО. Акт - дозвіл. На проведення занять в майстерні. Ми, нижчепідписані представники: Рай (міськ) відділу освіти_.  3. Площа майстерні, встановлене обладнання відповідають встановленим вимогам. 4. Освітлення, електрична мережа, пожежна безпека відповідають встановленим нормам. 5. Первинними засобами пожежогасіння, спецодягом, засобами індивідуального захисту, укомплектованою медикаментами, аптечкою, ношами майстерня укомплектована.

АКТ-ДОЗВІЛ на проведення занять у спортивній залі _. Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: Голова комісії _ заступник директора; Члени комісії _ спеціаліст служби охорони праці; _ голова профкому; _ член профкому  1.

У навчальній майстерні для учнів організовані робочі місця, що відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки шкільної гігієни та санітарії, а також віковим особливостям учнів. 2. Адміністративно-педагогічний персонал із правилами техніки безпеки ознайомлений. АКТ – ДОЗВІЛ (орієнтовний) На проведення занять. У кабінеті _. Ми, нижче підписалися, комісія з охорони праці життєдіяльності учнів у складі: Голови комісії _ _.  3.Адміністративно – педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки та санітарії під час проведення навчально – виховного процесу ознайомлений.

4.Кабінет забезпечений засобами пожежогасіння. 5.Кабінет забезпечений медичною аптечкою для надання першої долікарської допомоги. Размер: Kb.; В майстерні організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки та виробничої санітарії, а також віковим особливостям тих, що навчаються. АКТ-ДОЗВІЛ на проведення занять в _в навчальному році.  обладнано _ робочих місць, (назва кабінету чи майстерні) які повністю відповідають правилам ТБ охорони праці та санітарної гігієни  Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті фізики в навчальному році.

Ми, що нижче підписалися, склали цей документ стосовно того, що: У кабінеті фізики для учнів організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки та виробничої санітарії. Адміністративно-педагогічний персонал школи з правилами охорони праці ознайомлений.

Размер: Kb.; У кабінеті трудового навчання: майстерня для учнів організовані місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і виробничої санітарії. Акт – дозвіл. на проведення занять в кабінеті інформатики в н.р. Ми, що нижче підписались, директор школи Воробей Т.Г., голова профкому Сердюк Т.І., вчитель інформатики Ковшун М.І., склали цей акт в тому, що: В кабінеті інформатики для учнів організовано 17 робочих місць, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і санітарії.

Робочі місця забезпечені інструкціями з техніки безпеки та санітарії. Адміністративно- педагогічний персонал школи з правилами техніки безпеки в кабінеті інформатики ознайомлений. Кабінет інформатики забезпечений засобами пожежегасіння. Ка.

djvu, fb2, djvu, txt