Skip to content

Акт категоріювання оід

Скачать акт категоріювання оід doc

ТЗІ - інформаційна безпека та захист інформації - Захист мовної інформації. від 11 лютого року N Про утворення комісії з обстеження та категоріювання об'єктів інформаційної діяльності. Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 22 жовтня року N ).  ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны. Категоріювання ОІД четвертої категорії здійснюється згідно вимог НД ТЗІ «Положення про категоріювання об'єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці». Категоріювання може бути первинним, черговим або позачерговим.  Акт категоріювання є чинним протягом 5 років з моменту проведення категоріювання, якщо не змінилась ознака, за якою була встановлена категорія об'єкта. В акті зазначається. Під час проведення робіт по забезпеченню інформаційної безпеки виникає необхідність визначення ступеня обмеження доступу до інформації, що.

(рішення про створення КСЗІ, закінчення терміну дії акта категоріювання, _зміна ознаки, за якою була встановлена категорія об’єкта, тощо  3. На ОІД здійснюється _озвучування та обробка інформації_. (обробка інформації технічними засобами та/або озвучування інформації). Мається на увазі проведення категоріювання ОІД відповідно до вимог НД ТЗІ «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці».

Запитання Учасника: «2. Додатку 8 Документації конкурсних торгів «Анкета загальної оцінки Учасника». скласти Акт категоріювання об’єкту інформаційної діяльності, відповідно до НД ТЗІ Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці  Всі зміни в розміщенні та складі засобів виготовлення та розмноження документів (ЗВРД), основних технічних засобів (ОТЗ), допоміжних технічних засобів та систем (ДТЗС) ОІД, а також проведення.

Акти категорiювання об`єктів з підставою для планування й проведення заходив щодо технічного захист у IзОД відповідно до вимог Положення про технічний захист інформації в У країні та інших чинних нормативно-методичних документів. П овторне категоріювання об'єкта проводиться у такому ж порядку у випадку змини вищого грифа секретностi інформації, що циркулює на об'єкті, і (або) у мов розміщення технічних засобів, але не рідше одного разу в 5 років.

EPUB, PDF, fb2, txt