Skip to content

Акт контрольного огляду газового господарства

Скачать акт контрольного огляду газового господарства txt

Перечень показателей, характеризующих ГНС Значение величин или характеристика тип, производительность, частота вращения и т. При производстве земляных работ в непоср е дственной акт от газопровода необходимо соблюдать ост орожность, производить работу вручную лопатами, не доп ускать использования экскаваторов, бульдозеров, газов, катков и других механизмов без разрешен ия представителя предприятия газового хозяйства. Акт-наряд на господарства пуск газа огляду контрольное оборудование жилых домов.

Характеристика з д ания 1.

«Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен проводитися не рідше 2 разів на рік». Пункт «Рукава повинні бути захищені від пошкоджень. При складанні рукавів не допускається їх сплющення, скручення і перегинання. Забороняється користування замоченими рукавами, не допускається попадання на рукава вогню, іскор та інших предметів.  – не рідше 1 разу на 6 місяців за допомогою контрольного приладу або перевіреним робочим приладом, який має з перевірюваним приладом однакову шкалу і клас точності».

Пункт «Державній періодичній перевірці підлягають робочі засоби вимірювань. Паспорт газового господарства (газові котельні).

Акт балансового розмежування (газові котельні).  Підготовленість і атестованість операторів. Під час огляду зроблено зауваження.

При проведенні технічного огляду газового господарства підприємства інспектор державного нагляду перевіряє: наявність витоків газу з обладнання та трубопроводів; — стан приладів контролю та захисту газового обладнання; — технічний стан запірних пристроїв; — стан настінних покажчиків і орієнтирів підземних газових споруд; — якість фарбування газопроводів і обладнання; — справність і правильність розташування оголовків димоходів і вентканалів з урахуванням зони вітрового підпору; — справність ущільнення відгалужень підземних комунікацій до підвалів будинків.

Читать работу online по теме: АКТ готовності котельні до оп сезону. ВУЗ: ЕИСН КФУ. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Размер: Кб. Тип: Задача; Размер: ; Основною задачею технічного обслуговування являється провірка герметичності газопроводів.

Один экземпляр согласованного проекта в качестве контрольного передается газовому хозяйству. (Измененная редакция, Изм. № 1).  При этом акты проверок должны незамедлительно представляться предприятию газового хозяйства и жилищно-эксплуатационной организации для принятия мер по отключению газовых приборов.

В домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, повторные проверки, прочистки дымоотводящих устройств и вентиляционных каналов могут производиться домовладельцами. Контрольний огляд газового господарства необхідно здійснювати не рідше ніж два рази на рік. Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматуру необхідно фарбувати не рідше ніж один раз на 5 років відповідно до вимог ГОСТ "Трубопроводы промышленных предприятий.  Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду та контрольного опресовування не допускається.

Зовнішні газопроводи всіх тисків перед підключенням до діючих при відсутності в них надлишкового тиску підлягають контрольному опресо-вуванню тиском 0,1 МПа.  (час). Акт перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів (далі – ДВК). передано до газорозподільного підприємства. Акт огляду підписується особами, що виконали огляд і затверджується відповідальним за безпечну експлуатацію газового господарств управління. 5.Порядок виявлення й усунення порушень вимог норм і правил Порушення вимог норм і правил виявляється під час проведення планово-попереджувальних оглядів, технічного обслуговування, проведення перевірок відповідно до викладеного в розділі 3 дійсного Положення.

До актів огляду стану вступних і внутрішніх газопроводів, прикладається дефектна відомість із вказівкою порушень і необхідних ремонтних робіт. Акти огляду затверджуються відповіда.

rtf, EPUB, djvu, PDF