Skip to content

Акт на списання автотранспортних засобів форма 03-4

Скачать акт на списання автотранспортних засобів форма 03-4 fb2

В данном засобів описываются списання характеристики автомобиля: Основные средства Амортизация после модернизации. Данная форма предназначена исключительно для списания автомобиль и другого автотранспорта. Акт о списании автотранспортных акт форма ОС-4а предназначена для оформления процедуры снятия с автотранспортних автомобильного транспорта. Результаты списания автомобиля 03-4 в инвентарной форме учета основных средств по форме: Инвентарная карточка Форма ОС-6Б.

Свежие записи Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных Заявление на получение патента форма Скачать акт о списании автомобиля форма ОС-4А.

Похожие документы. Типовая форма № ОЗ-3 Акт списания основных средств. Типовая форма № ОЗ-1 Акт приемки-передачи (внутреннего перемещения) основных средств.

Типовая форма № ОЗ-6 Инвентарная карточка учета основных средств. Форма № ОЗ-2 Акт приемки-передачи отремонтированных реконструированных объектов. Типовая форма № ОЗ-9 Инвентарный список основных средств. Комментарии.

Светлана   Заявления о регистрации и взятии на учет. Оформление торговых операций. Учет МБП. АКТ. на списання автотранспортних засобів. Номер документа. Дата складання. Код виду. операції. Цех, відділ, діль- ниця, лінія. Дебет. Кредит.  4-а сторінка форми № ОЗ Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли: Номер. Найменування. Одиниця виміру. Кількість. Ціна. електронна бухгалтерська газета «Інтерактивна бухгалтерія», величезна база аналітичних статей і відповідей на безліч професійних питань, цілодобові онлайн-консультації, база законів, постанов, наказів, роз'яснень органів влади, листів, інших.

В данном разделе указываются все демонтированные детали автотранспортного средства: их номерные знака, количество и стоимость. Раздел 5. Понесенные затраты при списании автомобиля.  Скачать акт на списание автомобиля (Форма ОС-4А).

Образец и бланк. Скачать акт о списании автомобиля (форма ОС-4А). Бланк в hoticold.ru Скачать акт на списание автомобиля.

Образец заполнения в hoticold.ru Скачивайте образцы форм для учета основных средств на предприятии: Форма ОС Size: Kb.; Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України. В акті на списання необхідно вказати інформацію про транспортний засіб, який підлягає списанню: його найменування, причини списання, строк служби, первісну вартість, кількість та суму всіх капітальних ремонтів, пов’язані з його ліквідацією (демонтаж об’єкта та розібрання), отримані матеріальні цінності та витрати.

Матеріальні цінності, які надійшли внаслідок ліквідації об’єкта, а також витрати, що виникли за цих обставин, фіксуються в спеціальному розділі цього акта — «Розрахунок результатів списання автомобіля, причепа, напівпричепа». Детальніше дивіться бланк форми ОЗ Скачать бланк акту п. Акт на установку, пуск и монтаж строительной машины (типовая форма № ОЗ-5). Типовая форма № (табл. ) применяется для оформления приемки, установки и пуска строительных машин и механизмов строительно-монтажной организацией от машинопрокатної базы с последующим отражением в данном документе демонтажа и обратной передачи (возврата) механизма машинопрокатной базе.

Таблица Акт формы № служит для учета работы строительных машин и механизмов (различных видов монтажных кранов, транспортеров и т. п) на объекте строительства и расчетов строительной организации с машинопрокатною базой.

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается комиссией, назначаемой руководителем автохозяйства (предприятия) и утверждается руководителем предприятия (организации) или лицом, на то уполномоченным. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй остается у лица, ответственного за сохранность основных средств, и является основанием для сдачи на склад материальных ценностей и металлолома, оставшегося в результате списания.

Затраты по списанию, а также стоимость материальных ценностей, поступивших от разборки автотранспортных средств, отражают в разделе "Расчет результатов списания.

rtf, txt, fb2, fb2