Skip to content

Акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок

Скачать акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок rtf

Акт перев i рки заземлення.

Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення Паспорт кабінету інформатики Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики   Перспективний план роботи кабінету інформатики - Зразок Схема локальної мережі кабінету інформатики (ЛОМ) - Зразок Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи - Зразок Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики - Зразок Акт перевірки заземлення.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.  схема ЛОМ навчального закладу; зразки апаратних складових обчислювальних систем.

Змінної експозиції: матеріали до тем, що вивчаються. Документы. Организация медицинского обслуживания. График проведения медицинских осмотров.  Кабинет информатики.

Кабинет технологии. Кабинет труда. Наявність акту інвентаризації хімічних речовин. Відповідність кабінету, лабораторії хімії, витяжної шафи вимогам Правил. 3. Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості і шкільної гігієни. Наявність паспорта на котельне обладнання.  Наявність акту перевірки контуру захисного заземлення, грозозахисту, тощо. Наявність акту випробування опору ізоляції електропроводки.

Випробування індивідуальних захисних засобів. Акт перевiрки заземлення. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах інформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйноокомунiкацiйних технологiй навчання.  зразки апаратних складових обчислювальних систем. Змiнної експозицiї: матерiали до тем, що вивчаються.

В цій папці ви знайдете необхідні документи для кабінету інформатики ПАПКА Перелік необхідної документації кабінету інформатики: Загальна нормативно-правова база 1.

Закон України "Про освіту" 2. Закон України "Про загальну середню освіту" 3. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України Документація кабінету інформатики 1. Положення про навчальні кабінети 2. Положення про кабінет інформатики 3. Акт введення в експлуатацію кабінету-Зразок 8. Акт введення в експлуатацію кабінету-Шаблон 9. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення Рекомендації щодо заземлення кабінету Акт передачі НККТ іншому вчителю Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році Паспорт кабінету інформатики Паспорт навчального комп'ютерного комплексу Паспорт забезпеченості кабінету інформатики-Зразок-1 Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Зразок Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Шаблон 5.

Акт перевiрки заземлення. 6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти. 7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйно комунiкацiйних технологiй навчання.  • схема ЛОМ кабiнету; • схема ЛОМ навчального закладу; • зразки апаратних складових обчислювальних систем.

Змiнної експозицiї: • матерiали до тем, що вивчаються; • матерiали про вчених; • матерiали про новiтнi розробки в галузi iнформацiйно ко мунiкацiйних технологiй; • результати експериментальної i дослiдницької роботи учнiв; • кращi роботи учнiв.

doc, rtf, EPUB, EPUB